OSTALI DELAVCI

– Bojana Rojs – tajnica VIZ

– Beti Forstner – računovodstvo

– Mateja Kramberger – ekonom

– Štramec Zlatko – varuh negovalec, nadomešča Darinka Gajšek

– Terezija Kotnik – kuharica

– Vesna Kurbus – kuharica

– Jana Mertik – pomočnica kuharice

– Iztok Očkerl – hišnik

– Nada Hajnc – čistilka

– Karmen Kranjc – čistilka

– Purg Aleksandra – pralka

 
 
 
 
SOGO dostopnost