ZDRAVA ŠOLA

OPIS PROJEKTA

Sledimo rdeči niti: duševno zdravje, gibanje, zdrava prehrana. Dejavnosti se bodo izvajale in navezovale na rdečo nič letošnjega šolskega leta, glede na posamezno skupino, kar bo natančno mesečno razvidno iz preglednic načrtovanja oziroma evalviranja dela za določeno skupino.

  • DAN ZDRAVE ŠOLE (obeležitev 25.obletnice ZŠ); v času od septembra do decembra 2018.
  • Okrogla miza: Zdrava prehrana.
  • Priprava zdravih namazov in zdravilnih napitkov.
 
 
 
 
SOGO dostopnost