OSTALI DELAVCI

– Bojana Rojs – tajnica VIZ

– Beti Forstner – računovodstvo

– Mateja Kramberger – ekonom, varuh negovalec

– Darinka Gajšek, varuh negovalec

– Terezija Kotnik – kuharica

– Vesna Kurbus – kuharica

– Jana Mertik – pomočnica kuharice

– Iztok Očkerl – hišnik

– Nada Hajnc – čistilka, nadomešča jo Elvira Gajšek

– Karmen Kranjc – čistilka

– Purg Aleksandra – pralka

 
 
 
 
SOGO dostopnost