ZDRAVSTVENA SLUŽBA

V domu sta zaposlena dva zdravstvena delavca, ki sta na voljo otrokom in staršem vsak delovni dan od 6. do 21. ure.
Zdravstvena delavca skrbita za zdravstveno stanje otrok in mladostnikov ter jih spremljata na različne preventivne in specialistične preglede. Organizirata obiske drugih zdravstvenih delavcev. Otroke in mladostnike seznanjata z njihovimi pravicami ter načini iskanja ustrezne pomoči, kadar se znajdejo v nevarnosti ali stiski.

Zdravstvena služba v domu zagotavlja:

 • izvajanje rednih terapij po navodilu zdravnika,
 • ustrezno oskrbo v primeru poškodb in bolezni,
 • organizacijo preventivnih pregledov,
 • organizacijo sistematskih pregledov,
 • timsko delo v procesu zdravstvene nege,
 • zdravo prehrano in vzgajanje prehranjevalnih navad pri gojencih,
 • osveščanje gojencev, ki imajo zdravniško predpisane diete,
 • organizacijo in vključevanje otrok na letovanja,
 • zaupnost podatkov o zdravstvenem stanju gojencev.

V domu imamo urejeno bolniško sobo, v kateri poskrbimo za vse otroke in mladostnike, ko potrebujejo počitek in zdravstveno nego. Poskrbimo pa tudi za odhod na bolnišnično zdravljenje in spremljamo njihovo okrevanje.

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami in strokovnjaki

V dom vsak mesec prihajajo:

 • zdravnik iz zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine,
 • zdravnik iz dispanzerja za psihohigieno,
 • medicinska sestra iz zobozdravstvene vzgoje in preventive.

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami:

 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
 • Splošna bolnišnica Maribor,
 • zobozdravstvena ambulanta (OŠ Gustava Šiliha),
 • ambulanta za ortodontijo

Prizadevamo si za čimtesnejše stike s starši. Vsaka informacija o zdravstvenem stanju otroka je pomembna, zato sva sestra Tadeja in zdravstveni tehnik Franci staršem in otrokom vedno dosegljiva v domski ambulanti, ki jo najdete v 1. nadstropju našega doma ter na telefonski številki: 040 436 732

SOGO dostopnost