V Domu Antona Skale zelo veliko pozornost posvečamo sodelovanju s starši in skrbniki, saj je to predpogoj za dobro funkcioniranje mladostnikov, ki so vključeni v domsko vzgojo.

Tudi danes sta mama in babica  našemu mladostniku Žanu  pripravili presenečenje ob njegovem osemnajstem rojstnem dnevu. 

Na ta način mladostniki stopajo v interakcijo z drugimi osebami na povsem neformalni ravni. 

Veselje ob torti je bilo nepopisno. Več o tem dogodku pričajo fotografije.

 

SOGO dostopnost